Vår kompetens

Med erfarenhet inom energiområdet sedan mitten av 70-talet grundades Hindsekinds Energi i första hand för att hjälpa industrin med energiupphandlingar, energieffektiviseringar, energianalyser, och projekteringar inom el- och värmeanläggningar. Men ökad efterfrågan på  specialkompetens har resulterat i utökad verksamhet och vidareutveckling inom flera områden.

ENERGIANALYSER

Vi hjälper dig att analysera och identifiera olika förbättringsområden.

OPTIMERING

Optimering av produktionsanläggningar för ånga och värme:

  • Drift- och underhållsoptimering av utrustningen i nya och befintliga värme-produktionsanläggningar.
  • Utveckling av produktionsanläggningarna (bättre funktion, ökad produktivitet och verkningsgrad).
  • Lönsamhetsförbättring och minskad miljöpåverkan för er verksamhet.

 

Optimering av distributionsanläggningar:

  • Drift- och underhållsoptimering av nya och befintliga el- och fjärrvärmenät.
  • Utveckling av mediasystem.

PLANERING

Drift- och underhållsplanering av produktionsanläggningar för att ta fram underhålls- och investeringsplaner.

PROJEKTLEDNING

Projektledning för ny- och ombyggnader av värme- och elanläggningar:

Vid ny- och ombyggnad ansvara för planering och projektledning.

KONVERTERINGSTUDIER

Konverteringsstudier för anläggningar som för energiförbättring, alternativt byta till annat bränsleslag.

UPPHANDLINGAR

Elupphandling

Biobränsleupphandling (flis, briketter, pellets mm)

Gasupphandling (biogas, naturgas, propan mm)

KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION

VArför SKA DU välja HINdsekinds energi?

KUNSKAP & ERFARENHET

Med erfarenhet från över 40 år inom energiområdet kan vi erbjuda kompetens och kunskaper som kommer att hjälpa er i er dagliga verksamhet.

ENGAGEMANG

Med nära kontakt med kunden skapar vi band där vi tillsammans arbetar för att nå det gemensamma målet.

PRISVÄRD SERVICE

Vi hjälper er att hitta de positioner där ni kan effektivisera er verksamhet och öka lönsamheten.

Kontakta oss

Kurth Bergkvist

ENERGIKONSULT

0370-69 18 90

0705-69 18 90

Vi hjälper dig med energiupphandlingar, energianalyser och energieffektivisering

MANGEMENT & REVISIONSLEDNING

Med lång erfarenhet av arbete i ledande position med personal- och budgetansvar kan vi vid behov tillfälligt ta över ledande positioner inom er verksamhet, t ex platschefsjobb.

 

Vi kan även hjälpa till att planera och projektleda underhållsrevisioner i el- och värmeanläggningar.

KONTAKTA OSS →

HUR DET FUNKAR

Alla våra åtaganden inleds med en analys av anläggningen. Den omfattar drift och underhåll, samt försörjning och distribution av energi och media inom anläggningen. Analysen identifierar olika förbättringsområden genom effektivisering av försörjningssystemen, samt optimering av drift och underhåll. Genom att ha ett helhetsperspektiv som även inkluderar återvinning hittar vi möjliga synergier inom anläggningen, exempelvis i form av tillvaratagande av spillvärme, restprodukter från produktionen och utvinning av energi ur spillvatten.

Våra lösningar inom anläggningsdrift omfattar hela värdekedjan inom varje fokusområde. 
Inom energi ligger fokus specifikt på:

Drift, underhåll och optimering av befintliga energianläggningar för förbättrad och garanterad funktion, ökad produktivitet och verkningsgrad.

Underhålls- och investeringsplaner för pannanläggningar och fjärrvärmenät.

Tryckluft och vakuum – vi förvaltar systemen med fokus på kvalitet och energieffektivitet.

Ånga - Vi utvecklar mediasystemen och arbetar för en energioptimerad drift.

 

Oavsett om ni är en stor koncern eller ett mindre bolag tar vi oss an uppgiften med stort engagemang
 

Energisektorn utvecklas kontinuerligt och för att ni ska fortsätta vara effektiva och lönsamma står Hindsekinds Energi till tjänst att hjälpa er att verka och utvecklas i takt med förändringarna.

0370-69 18 90

Hindsekinds Energi AB

Hindsekind

331 93 Värnamo

©2017 Hindsekinds Energi